Aktualności

Najważniejsze wydarzenia w naszej firmie

Zawarcie ramowej umowy podwykonawczej na produkcję i rozwój gier mobilnych.

Spółka zadeklarowała przeznaczenie kwoty do 3.000.000,00 zł. na tworzenie i rozwój gier mobilnych w terminie do końca 2021 r.

Zawarcie umowy dealerskiej z ABC Data S.A.

Umowa dealerska ze spółką ABC Data S.A

DAGMA sp. z o.o. dołącza do grona partnerów

Zawarcie umowy o współpracy w zakresie sprzedaży sprzętu i oprogramowania komputerowego

Zawarcie umowy o współpracy z Szulc-Efekt sp. z o.o.

Zarząd Fintech S.A., niniejszym informuje, iż w dniu 16 listopada 2018 r. Spółka zawarła ramową umowę o współpracy ze spółką pod firmą Szulc-Efekt sp. z o.o. z siedzibą w Warsz

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 roku