Aktualności

Najważniejsze wydarzenia w naszej firmie
środa 17-kwi-19 10:35:47

Zawarcie ramowej umowy podwykonawczej na produkcję i rozwój gier mobilnych.

Fotolia_181904564_Subscription_Monthly_M.jpg

Spółka zadeklarowała przeznaczenie kwoty do 3.000.000,00 zł. na tworzenie i rozwój gier mobilnych w terminie do końca 2021 r.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Fintech S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 roku zawarła ramową umowę współpracy ze spółką Prime Bit Games S.A. z siedzibą w Rzeszowie ("Umowa"). Przedmiotem Umowy jest określenie zasad i warunków współpracy przy projektowaniu, tworzeniu i rozwijaniu gier mobilnych. W Umowie Spółka zadeklarowała przeznaczenie kwoty do 3.000.000,00 zł. na tworzenie i rozwój gier mobilnych w terminie do końca 2021 r. Umowa przewiduje również wsparcie Spółki na etapie wdrażania i komercjalizacji gier.
 
Prime Bit Games S.A. to niezależny projektant, twórca i wydawca gier mobilnych, komputerowych, konsolowych i przeglądarkowych. Świadczy również usługi w zakresie portingu, co-developmentu, projektowaniu grafik oraz gier na zamówienie klienta