Aktualności

Najważniejsze wydarzenia w naszej firmie
czwartek 27-lut-20 10:35:47

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą na potrzeby wprowadzenia akcji serii A1, A2 oraz E.

Fotolia_181904564_Subscription_Monthly_M.jpg

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą na potrzeby wprowadzenia akcji serii A1, A2 oraz E.

Zarząd Fintech S.A. ("Spółka") informuje o podpisaniu, w dniu 27.02.2020 roku, umowy ze spółką INC S.A., której przedmiotem jest
 
pełnienie przez INC S.A. funkcji Autoryzowanego Doradcy (w rozumieniu Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu) dla Spółki, wyłącznie na potrzeby wprowadzenia 200.000 akcji serii A1, 248.00 akcji serii A2 oraz 63.112.179 akcji serii E o wartości nominalnej 0,11 zł każda, do obrotu na rynku New Connect.
 
Zarząd Spółki dodatkowo informuje, że przedmiotowa umowa została zawarta na czas określony, niezbędny do wykonywania prac.