Aktualności

Najważniejsze wydarzenia w naszej firmie
poniedziałek 29-paź-18 10:30:09

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 roku

Fotolia_129203197_Subscription_Monthly_Mssss.jpg

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Fintech S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 44, 00-083 Warszawa,zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., które odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 r. o godzinie 12.00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Ewa Winiczenko, Aneta Sułek s.c. w Warszawie, ul. Marszałkowska 140 lok. 15.

Więcej informacji w raportach bieżących na stronie spółki