Aktualności

Najważniejsze wydarzenia w naszej firmie
sobota 17-lis-18 20:07:27

Zawarcie umowy o współpracy z Szulc-Efekt sp. z o.o.

Fotolia_160944984_Subscription_Monthly_M.jpg

Zarząd Fintech S.A., niniejszym informuje, iż w dniu 16 listopada 2018 r. Spółka zawarła ramową umowę o współpracy ze spółką pod firmą Szulc-Efekt sp. z o.o. z siedzibą w Warsz

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Fintech S.A., niniejszym informuje, iż w dniu 16 listopada 2018 r. Spółka zawarła ramową umowę o współpracy ze spółką pod firmą Szulc-Efekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 
Zawarta umowa określa warunki na jakich strony podejmą współpracę, między innymi w zakresie:
1. wspólnego pozyskiwania klientów w zakresie świadczenia wspólnie usług kompleksowych jak również samodzielnie usług komplementarnych na rzecz klientów;
2. świadczenia usług pośrednictwa handlowego, polegających na pozyskiwaniu dla drugiej strony klientów na usługi stanowiące przedmiot jej działalności;
3. wzajemnego szkolenia pracowników i kadry zarządzającej;
4. opracowania i zaoferowania na rynku wspólnych innowacyjnych usług;
5. budowania przewagi konkurencyjnej każdej ze stron umowy na rynku.
 
Zarówno Fintech S.A. jaki i Szulc-Efekt sp. z o.o.prowadzą działalność gospodarczą w szeroko pojętej branży infotechnologii, jednak świadczą na rynku usługi komplementarne, wobec czego nie stanowią dla siebie bezpośredniej konkurencji.
 
Fintech S.A. posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie dostarczania rozwiązań, które mają na celu pomóc przedsiębiorcom efektywnie wykorzystywać ich systemy informatyczne, tak aby były one zawsze dostępne, bezpieczne i odpowiednio zarządzane, tj. dostarcza kompleksowe rozwiązania informatyczne w postaci hardware'u i software'u, oparte o systemy pamięci masowych, systemy backupu i archiwizacji danych.
 
Szulc-Efekt sp. z o.o. świadczy usługi informatyczne i posiada jeden z największych udziałów w obszarze hostingu oficjalnych stron WWW jednostek administracji publicznej, tj. ponad 350 umów w przedmiocie utrzymania oficjalnych stron WWW takich jednostek.