Aktualności

Najważniejsze wydarzenia w naszej firmie
środa 28-lis-18 10:28:56

DAGMA sp. z o.o. dołącza do grona partnerów

data_center_1.jpg

Zawarcie umowy o współpracy w zakresie sprzedaży sprzętu i oprogramowania komputerowego

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Fintech S.A. informuje, iż zawarł umowę o współpracy w zakresie sprzedaży sprzętu i oprogramowania komputerowego ze spółką pod firmą DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
 
Na podstawie umowy Fintech S.A. uzyskała możliwość nabywania sprzętu oraz oprogramowania (licencji) komuterowego na preferencyjnych warunkach. Zawarcie przedmiotowej umowy zwiększa istotnie zakres oraz konkurencyjność oferowanych na rynku przez Fintech S.A. usług oraz rozwiązań informatycznych.