Aktualności

Najważniejsze wydarzenia w naszej firmie
czwartek 16-sty-20 10:28:56

Umowa na realizację gry CLASH2 w ramach współpracy z Prime Bit Games S.A.

data_center_1.jpg

Umowa na realizację gry CLASH2 w ramach współpracy z Prime Bit Games S.A.

W ramach umowy ramowej z Prime Bit Games S.A. (raport bieżący ESPI nr 4/2019) w dniu dzisiejszym Fintech S.A. (dalej: Spółka) zawarła z Prime Bit Games S.A. umowę na realizację gry CLASH 2. Realizacja tej gry stała się możliwa po tym, jak Prime Bit Games S.A. nabyła licencję do nowej wersji gry CLASH, o czym poinformowała w raporcie bieżącym ESPI nr 20/2019. Zgodnie z zapisami umowy Spółka staje się współproducentem gry z docelowym 15% udziałem w prawach własności, w zamian za sfinansowanie budżetu produkcyjnego i marketingowego gry kwotą do 1 mln zł, w tym 250 tys. zł w postaci pożyczki inwestycyjnej dla Prime Bit Games S.A. Finansowanie gry zostało podzielone na 3 transze, które mają być dokonane do końca lipca 2020 r.