Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariat spółki Fintech S.A

1. Leszek Szwedo - 23.961.200 akcji Spółki reprezentujących około 32,80 proc.
2.
Wojciech Rosiak - 23.950.000 akcji Spółki reprezentujących około 32,78 proc.
3.
Łukasz Karpiński - 7.409.091 akcji Spółki reprezentujących około 10,14 proc.
4.
Szulc-Efekt sp. z o.o. - 4.500.000 akcji Spółki reprezentujących około 6,16 proc.
5.
Damian Perka - 3.926.580 akcji Spółki reprezentujących około 5,37 proc.

Razem: 63.746.871 akcji - 87.25 %

Liczba wszystkich akcji: 73,052,179 akcji

Free Float: 12.75 %