Raporty okresowe

Raporty okresowe

Raporty okresowe w roku 2018 będą publikowane w następujących terminach:

- raport okresowy roczny za 2017 r. - 16 marzec 2018 r.;
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 r. - 15 maja 2018 r.;
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 r. - 14 sierpnia 2018 r.;
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 r. - 14 listopada 2018 r.;

FINTECH SA (11/2018) Raport roczny Fintech S.A. za 2017 r.

Raport Roczny nr 11/2018

Zarząd Fintech S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok obrotowy 2017.
 
 
 
Podstawa Prawna:
 
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
 
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

29908495_Raport_Fintech_S.A._roczny_2017_16.03.2018-0.pdf

29908495_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Fintech_S.A._za_rok_obrotowy_2017-2.pdf

29908495_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_spraowzdania_finansowego_Fintech_S.A.-3.pdf

29908495_Sprawozdanie_finansowe_Fintech_S.A._za_rok_obrotowy_2017_(002)-1.pdf

27/01/2018 FINTECH SA (4/2018) Korekta Raportu okresowego za III kwartał 2017 r. Fintech S.A.

FINTECH SA (4/2018) Korekta Raportu okresowego za III kwartał 2017 r. Fintech S.A.

Zarząd spółki Fintech S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść korekty raportu okresowego za III kwartał 2017 roku.
 
Korekta raportu wynika ze zmiany prezentacji danych finansowych w rachunku zysków i strat w zakresie pozostałych kosztów operacyjnych. Wcześniej spółka w tej pozycji ujmowała wszystkie koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów czyli również amortyzację wartości niematerialnych i prawnych oraz podatek PCC. Po korekcie koszty te zostały ujęte we właściwych pozycjach kosztów rodzajowych. Powyższa korekta nie ma wpływu na wynik finansowy a jedynie na prezentacje danych w rachunku zysów i strat. W związku z tym dokonano stosownych zmian w opisie działalności spółki w III kwartale 2017 r.
 
 
 
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
 
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Załącznik na stronie

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/29509180,fintech-sa-4-2018-korekta-raportu-okresowego-za-iii-kwartal-2017-r-fintech-s-a

14/11/2017 SILESIA ONE SA (16/2017) Raport okresowy za III kwartał 2017 r. Silesia One S.A.

SILESIA ONE SA (16/2017) Raport okresowy za III kwartał 2017 r. Silesia One S.A.

Zarząd spółki Silesia One S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za III kwartał 2017 roku.
 
 
 
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
 
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Załącznik na stronie

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/28967565,silesia-one-sa-16-2017-raport-okresowy-za-iii-kwartal-2017-r-silesia-one-s-a

14/08/2017 SILESIA ONE SA (14/2017) Raport okresowy Silesia One S.A. za II kwartał 2017 r.

SILESIA ONE SA (14/2017) Raport okresowy Silesia One S.A. za II kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki Silesia One S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2017 r.
 
 
 
Podstawa prawna:
 
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Załącznik na stronie

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/28246488,silesia-one-sa-14-2017-raport-okresowy-silesia-one-s-a-za-ii-kwartal-2017-r

30/05/2017 SILESIA ONE SA (8/2017) Raport roczny za 2016 r.

SILESIA ONE SA (8/2017) Raport roczny za 2016 r.

Zarząd Silesia One S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2016 wraz z załącznikami:
 
1. Sprawozdaniem finansowym za 2016 rok;
 
2. Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok;
 
3. Opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 
 
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Załącznik na stronie

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/27507842,silesia-one-sa-8-2017-raport-roczny-za-2016-r

15/05/2017 SILESIA ONE SA (6/2017) Raport okresowy za I kwartał 2017 r.

SILESIA ONE SA (6/2017) Raport okresowy za I kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach, w załączeniu, przekazuje raport okresowy za I kwartał 2017 roku.
 
 
 
Podstawa prawna:
 
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
 
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Załącznik na stronie

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/27321514,silesia-one-sa-6-2017-raport-okresowy-za-i-kwartal-2017-r

15/02/2017 SILESIA ONE SA (4/2017) Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku Silesia One S.A.

SILESIA ONE SA (4/2017) Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku Silesia One S.A.

Zarząd Spółki Silesia One S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.
 
 
 
Podstawa prawna: § 5 ust. Pkt. 4.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Załącznik na stronie

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/26416407,silesia-one-sa-4-2017-raport-okresowy-za-iv-kwartal-2016-roku-silesia-one-s-a

14/11/2016 SILESIA ONE SA (20/2016) Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku.

SILESIA ONE SA (20/2016) Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku.

Zarząd Spółki Silesia One S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2016 roku.
 
 
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Załącznik na stronie

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/25716076,silesia-one-sa-20-2016-raport-kwartalny-za-iii-kwartal-2016-roku

15/08/2016 SILESIA ONE SA (15/2016) Raport kwartalny 2Q 2016r

SILESIA ONE SA (15/2016) Raport kwartalny 2Q 2016r

Zarząd Silesia One S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za
 
II kwartał 2016r.
 
 
 
Podstawa prawna:
 
 
 
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 
Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Załącznik na stronie

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/25010133,silesia-one-sa-15-2016-raport-kwartalny-2q-2016r

04/06/2016 SILESIA ONE SA Raport roczny za 2015 rok

SILESIA ONE SA Raport roczny za 2015 rok

Zarząd Spółki Silesia One S.A. ("Emitent", "Spółka", dawniej Jurajski Dom Brokerski S.A.) przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta.
 
 
 
Podstawa prawna:
 
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Załącznik na stronie

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/24415191,silesia-one-sa-raport-roczny-za-2015-rok

14/05/2016 SILESIA ONE SA Raport kwartalny 1Q 2016r.

SILESIA ONE SA Raport kwartalny 1Q 2016r.

Zarząd Silesia One S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2016r.
 
 
 
Podstawa prawna:
 
 
 
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 
Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Załącznik na stronie

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/24251288,silesia-one-sa-raport-kwartalny-1q-2016r