Zarząd

Zarząd

PREZES ZARZĄDU
Kamil Wawruch - CV

WICEPREZES ZARZĄDU
Sławomir Jarosław Dębski - CV

RADA NADZORCZA
Piotr Kania - CV
Dariusz Jarecki - CV
Maciej Charzyński - CV
Michał Burzykowski - CV
Paweł Wójcicki - CV