Analiza, monitoring środowiska informatycznego

Przeprowadzamy analizy środowiska, dostarczając klientom pełny obraz sytuacji i propozycje optymalizacji. Dzięki naszemu Security Operations Center (SOC), gwarantujemy ciągłą ochronę cyfrową, reagując natychmiast na zagrożenia.

Szczególnym rodzajem takiego monitoringu jest opieka świadczona przez komórkę skupiającą się za cyberbezpieczeństwie – Security Operations Center (SOC). Komórka ta w trybie ciągłym monitoruje, a jeżeli jest potrzeba, reaguje i rozwiązuje wszelkiego rodzaju problemy z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego, czyli po prostu chroni środowisko klienta.

W szczególności ważna jest wiedza, co dzieje się z danymi:

  • gdzie konkretnie się znajdują jakie dane – gdzie są te kluczowe dla działania firmy, a gdzie te mniej ważne
  • jak poszczególne rodzaje danych są zabezpieczone
  • w jaki sposób są udostępniane dla baz danych i aplikacji

Zależnie od potrzeb klientów wykonujemy:

  • Jednorazowe lub cykliczne analizy / przeglądy środowiska – po takiej akcji przekazujemy klientowi dokument z podsumowaniem: opisem stanu faktycznego, zidentyfikowanych problemach oraz propozycjami modyfikacji
  • Ciągły monitoring środowiska – uruchamiamy systemy, które, zależnie od zdefiniowanego zakresu, monitorują w trybie ciągłym i raportują w przypadku zidentyfikowanych, zdefiniowanych wcześniej zdarzeń.

Informacje o tym, co dzieje się w środowisku informatycznym są kluczowe, ponieważ pozwalają eliminować i zapobiegać ewentualnym problemom oraz poprawiać działanie systemów informatycznych.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, napisz do nas.