Zabezpieczanie danych

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, oprócz optymalnie skalowanego środowiska produkcyjnego, istotne jest skoncentrowanie się na kompleksowej ochronie danych przed zagrożeniami, obejmującymi ludzkie błędy, awarie sprzętu, katastrofy naturalne i ataki cyberprzestępców.

Posiadanie optymalnie wyskalowanego i zestrojnego środowiska produkcyjnego – przetwarzającego, udostępniającego i gromadzącego dane jest bardzo ważne, ale to nie wszystko, co trzeba posiadać.

Błąd ludzki, uszkodzenie sprzętu lub oprogramowania, dowolne problemy z otoczeniem urządzeń, katastrofy naturalne, a wreszcie ataki cyberprzestępców to zagrożenia dla danych cyfrowych.

Dlatego też w komplecie z rozwiązaniami produkcyjnie przetwarzającymi dane muszą działać rozwiązania, które na różne sposoby te dane zabezpieczają. Tak jak różne są zagrożenia, tak różne są sposoby zabezpieczania przed nimi.

Wykorzystujemy w tym celu różne rozwiązania:

  • systemy zabezpieczania danych krótko i długoterminowego:
    • kopie bezpieczeństwa
    • archiwa danych
  • zabezpieczanie przesyłu danych
  • zabezpieczanie danych na urządzeniach końcowych
  • dedykowane systemy ochrony przed atakami cyberprzestępców

Tak jak w przypadku budowania architektur systemów, także sposoby i narzędzia wykorzystywane do zabezpieczania danych dobieramy indywidualnie dla każdego klienta.

Ta dziedzina jest drugą z domen działania naszych specjalistów – inżynierów. Celem działania zawodowego wielu z nich jest walka o to, by nic złego nie stało się danymi Klienta, niezależnie od sytuacji.

W portfolio proponowanych przez nas usług z zakresu ochrony danych jest też kompleksowa opieka świadczona przez dedykowaną organizacją Security Operations Center (SOC), czyli całodobowy monitoring bezpieczeństwa środowiska informatycznego połączony z natychmiastową obsługą wszelkiego rodzaju problemów i zdarzeń dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Natomiast cel jest jeden: nie dopuścić do takiej sytuacji, w której w wyniku jakichkolwiek problemów z dostępem do danych, utrudniona lub niemożliwa będzie działalność biznesowa Klienta.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, napisz do nas.