OSINT - Open Source Intelligence

Pogłębiona analiza, łącząca dane z różnych źródeł

Informacje uzyskane za pomocą OSINT są kluczowe w podejmowaniu świadomych i przemyślanych decyzji biznesowych, co przyczynia się do lepszego planowania,  oceny prawdopodobieństwa występowania
poszczególnych zagrożeń, szacowania ryzyka i ogólnego sukcesu przedsiębiorstw.

Nasze zadania realizujemy m.in. w obszarach:

  • Weryfikacja kontrahentów
  • Analiza powiązań społecznych
  • Analiza podmiotów startujących i wyłonionych w drodze przetargu
  • Wywiad gospodarczy
  • Rekonesans na potrzeby cyberbezpieczeństwa
  • Szkolenia OSINT dla firm i szkolenia indywidualne
  • Analiza kandydatów do zatrudnienia
  • Analiza działań konkurencji

Firmy mogą zbudować solidne i świadome kompetencje w zakresie gromadzenia i analizy informacji z otwartych źródeł dzięki szkoleniom OSINT.

OSINT jest potrzebny tam, gdzie szybki dostęp do informacji może wesprzeć podejmowanie decyzji, anali­zę rynku, zarządzanie ryzykiem oraz działania operacyjne. Dzięki wywiadowi otwartemu zwiększysz swoją przewagę rynkową, poprawisz bezpieczeństwo i podejmiesz świadome decyzje.

Jak działa OSINT?

1Analiza kompetencji
Badanie strategii i działań rynkowych, dostarcza gotowe informacje do wykorzystania i opracowania własnych strategii biznesowych.
2Identyfikacja powiązań społecznych
Poprzez analizę relacji między osobami i organizacjami, pomożemy Ci lepiej zrozumieć struktury społeczne i biznesowe, wykorzystywane w planowaniu strategicznym i zarządzaniu ryzykiem.
3Wielowymiarowe podejście
Wielowymiarowe podejście OSINT to również analiza mediów społecznościowych (SOCMINT), rozpoznanie osobowe (HUMINT) oraz analiza obrazów i danych geoprzestrzennych (GEOINT). Nasze wielowymiarowe podejście umożliwia kompleksowe działania, pozyskanie i selekcję informacji oraz zrozumienie najbardziej złożonych zagadnień.
4Analiza zachowania
Zaawansowane narzędzia i metody, które wykorzystujemy w naszej analizie OSINT, zapewniają dokładność w pozyskiwaniu i analizowaniu danych, co zwiększa skuteczność podejmowanych decyzji, znacząco ograniczając ich czas.

Zastosowania OSINT

Nasze działania OSINT umożliwiają poznanie i śledzenie trendów gospodarczych, preferencji klientów, potrzeby i oczekiwania konkurencji. Dzięki temu możesz dostosować swoją strategię i ofertę do zmieniających się warunków rynkowych.
Wykorzystując spersonalizowany OSINT, możesz śledzić działania i strategie konkurencji. Dowiesz się, jakie kampanie prowadzą, jakie produkty lub usługi wprowadzają na rynek. Ta wiedza daje firmie możliwość lepszego dostosowania się i usprawnienia własnych działań.
Zespół ekspertów OSINT specjalizuje się w różnorodnych działaniach, oferując kompleksowe wsparcie w zakresie wywiadu gospodarczego i bezpieczeństwa cyfrowego. Przygotowujemy rzetelną weryfikację źródeł informacji takich jak aktualne dane, selekcja, walidacja, walka z dezinformacją.
Analizując dostępne informacje, możesz wykryć potencjalne zagrożenia dla przedsiębiorstwa, takie jak cyberatak, degradacja wizerunku marki, negatywny wpływ opinii publicznej. Szybkie reagowanie na te zagrożenia jest kluczowe, aby minimalizować ich wpływ na działalność i chronić reputację firmy.
Analizy OSINT, jakie dostarczamy dla klienta, umożliwiają zweryfikowanie działań konkurencji takich jak strategie, preferencje, opinie i zachowania. Pozwalają poznać trendy i potrzeby klientów w celu identyfikacji rynku, na którym biznes może odnieść sukces.
Nasze działania OSINT umożliwiają identyfikację potencjalnych rynków, analizę danych demograficznych, pomagają w zrozumieniu lokalnych trendów, preferencji i potrzeb klientów, a także potencjalnych wyzwań i ryzyk. Dzięki skrupulatnie zaplanowanemu dla klienta procesowi OSINT firmy mogą dokładniej planować swoje strategie wejścia na rynek minimalizując czynniki niepożądane i zwiększając szanse na sukces.

OSINT główne korzyści

Jak rozpocząć współpracę?

Skontaktuj się z nami, po bezpłatnej konsultacji ustalimy zakres i cel działań wywiadowczych, które poprowadzimy zgodnie z wypracowanymi wspólnie ustaleniami.