Lista raportów

1Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 czerwiec 2023 roku

Zarząd Emitenta Fintech S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2023 roku ("ZWZ"), na godzinę 9:00 w w Krakowie, w kancelarii notarialnej Notariusz Radosław Chorabik Notariusz Magdalena Wawruch Kancelaria Notarialna s.c., pod adresem: Plac Wolnica 11/1, 31-060 Kraków.

Formularz_pelnomocnictwa_na_NWZ_Fintech_S_2.pdf
Liczba_akcji_i_glosow_w_Fintech_S_4.pdf
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_Fintech_S_3.pdf
Projekty_uchwal_na_NWZ_Fintech_S_1.pdf

210/07/2017 SILESIA ONE SA (13/2017) Korekta raportu bieżącego nr 12/2017

Raport Bieżący nr 13/2017
Zarząd Silesia One S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje korektę raportu bieżącego nr 12/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w przedmiocie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2017 roku.
Przekazane w raporcie 12/2017 treści uchwał zawierały oczywiste omyłki pisarskie, stąd konieczne stało się przekazanie ponownie poprawnej treści podjętych uchwał.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Załącznik na stronie
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/27985296,silesia-one-sa-13-2017-korekta-raportu-biezacego-nr-12-2017

330/06/2017 SILESIA ONE SA (12/2017) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Silesia One S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r.

Raport Bieżący nr 12/2017
Zarząd Silesia One S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2017 roku.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Załącznik na stronie
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/27893013,silesia-one-sa-12-2017-tresc-uchwal-podjetych-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-silesia-one-s-a-w-dniu-29-czerwca-2017-r

403/06/2017 SILESIA ONE SA (9/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport Bieżący nr 9/2017
Zarząd Silesia One S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2017 roku na godzinę 15.00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c., przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4 w Warszawie
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Załącznik na stronie
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/27559429,silesia-one-sa-9-2017-zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia

521/12/2016 SILESIA ONE SA (22/2016) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 grudnia 2016 r.

Raport Bieżący nr 22/2016
Zarząd Spółki Silesia One S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 grudnia 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Załącznik na stronie
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/26014200,silesia-one-sa-22-2016-uchwaly-podjete-przez-nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-w-dniu-20-grudnia-2016-r

624/11/2016 SILESIA ONE SA (21/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Silesia One S.A. na dzień 20 grudnia 2016 roku

Raport Bieżący nr 21/2016
Zarząd Silesia One S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 grudnia 2016 r. o godzinie 12:00 w Siedzibie Spółki Silesia One S.A., w Katowicach, ul. Aleksandra Zająca 22.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Silesia One S.A. na dzień 20 grudnia 2016 r.
2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Silesia One S.A. w dniu 20 grudnia 2016 r.
3. Formularz pełnomocnictwa do wykonywania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Silesia S.A. w dniu 20 grudnia 2016 r. oraz instrukcja głosowania.
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Silesia One S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Załącznik na stronie
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/25795040,silesia-one-sa-21-2016-ogloszenie-o-zwolaniu-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-silesia-one-s-a-na-dzien-20-grudnia-2016-roku

729/09/2016 SILESIA ONE SA (18/2016) Korekta protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 09.03.2016 r.

Raport Bieżący nr 18/2016


Zarząd Spółki Silesia One S.A. („Spółka”), w związku z zauważoną oczywistą omyłką pisarską we wskazaniu akcjonariusza Spółki, który zobowiązał się do uzupełnienia niedoborów scaleniowych, w załączeniu przekazuje poprawiony protokół tego Zgromadzenia.


W Uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w § 3 zamiast wskazania firmy akcjonariusza została wskazana data Zgromadzenia. Spółka jeszcze przed Zgromadzeniem porozumiała się z akcjonariuszem, który wyraził zgodę na uzupełnienie niedoborów scaleniowych.


Prawidłowa firma akcjonariusza została wskazana w załączonym do niniejszego raportu poprawionym protokole walnego zgromadzenia.


Omyłka pisarska nie miała wpływu na ważność i skuteczność podjętych uchwał.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi


kom ebi zdz


Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl


Załącznik na stronie http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/25359360,silesia-one-sa-18-2016-korekta-protokolu-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-z-dnia-09-03-2016-r

801/07/2016 SILESIA ONE SA Treść uchwał podjętych przez ZWZA

Raport Bieżący nr 13/2016

Zarząd Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że w dniu 30.06.2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Treść uchwał znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Par. 4 ust.2 pkt 7) i 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na:

biznes.pap.pl

biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Załącznik na stronie
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/24665289,silesia-one-sa-tresc-uchwal-podjetych-przez-zwza

904/06/2016 SILESIA ONE SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2016 r. wraz z projektami uchwał

Raport Bieżący nr 11/2016

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2016 r. o godz. 14:00 w Katowicach przy ul. Aleksandra Zająca 22 (siedziba Spółki).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Załączniki na stronie: http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/24415201,silesia-one-sa-ogloszenie-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-na-dzien-30-06-2016-r-wraz-z-projektami-uchwal

1010/03/2016 SILESIA ONE SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 marca 2016 r.

Raport Bieżący nr 6/2016

Zarząd Spółki Silesia One S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 marca 2016 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Załącznik na stronie: http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/21739741,silesia-one-sa-uchwaly-podjete-przez-nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-w-dniu-9-marca-2016-r

1111/02/2016 SILESIA ONE SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 marca 2016 r. wraz z projektami uchwał (korekta załącznika)

Raport bieżący z plikiem 1/2016

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd SILESIA ONE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000356127, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 [1] § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzień 09.03.2016 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Wojciecha Krupińskiego.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Załącznik na stronie: http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/21514471,silesia-one-sa-ogloszenie-o-zwolaniu-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-na-dzien-9-marca-2016-r-wraz-z-projektami-uchwal-korekta-zalacznika