Kopie zapasowe i archiwizacja danych

Zabezpieczając dane przed utratą, oferujemy kompleksowe rozwiązania oparte na automatycznym tworzeniu kopii bezpieczeństwa oraz skutecznej archiwizacji, zapewniającej długoterminowe przechowywanie danych z niezmienioną integralnością.

Najbardziej oczywistym zabezpieczeniem przed utratą danych (z jakiekolwiek powodu) jest wykonanie ich kopii. Proponujemy wykorzystywanie różnego rodzaju rozwiązań specjalizowanych tylko w celu automatycznego i szybkiego wykonywania kopii bezpieczeństwa danych, przechowywania ich oraz szybkiego i wygodnego odtwarzania tych danych, które uległy zniszczeniu. Rozwiązania te składają się ze sprzętu, który odpowiada na przesyłanie i przechowywanie danych oraz oprogramowania, które automatyzuje procesy wykonywania i odtwarzania kopii danych.

Niezależenie od wykonywania kopii bezpieczeństwa dane podlegają też archiwizacji, czyli przeniesieniu ich ze środowiska produkcyjnego do odpowiednio bezpiecznego magazynu, w którym mogą być długoterminowo przechowywane z gwarancją, że nie zostaną w żaden sposób zmienione.

Dlaczego backup jest niezbędny?

Ciągłość działania firm i organizacji w coraz większym stopniu zależy od systemów IT. Każda awaria czy nawet
chwilowa niedostępność kluczowej usługi powoduje przestój, który zmienia się w nieodwracalne straty finansowe i wizerunkowe.

W cyfrowych czasach dane są krytycznym zasobem, dlatego tak ważne jest, aby zabezpieczyć się przed ich utratą. Kopia w chmurze to zwykle ostatnia deska ratunku, gdy zawiodą systemy bezpieczeństwa, procedury lub gdy ktoś po prostu popełni błąd.

89%

organizacji ma poważne luki w ochronie danych

76%

organizacji zostało w ubiegłym roku narażonych na atak ransomware

36%

danych w wyniku cyberataku zostaje bezpowrotnie utracona

96%

wektorów ataków wycelowana jest w kopie zapasowe

68%

prób ataków na repozytoria backupu jest skuteczna

Do czego potrzebna jest kopia zapasowa w chmurze?

Posiadanie kopii zapasowej poza siedzibą (Off-site Backup) zabezpiecza dane i systemy przed ich utratą. Uszkodzenie lub zniszczenie danych może nastąpić na skutek działania niszczącego, które dotknąć może podstawowy ośrodek przetwarzania. O ile pożar czy zalanie serwerowni to sytuacje raczej rzadkie, to już działanie szkodliwego oprogramowania albo Ransomware, lub po prostu błąd ludzki, to częste przypadki, a ich skutki to najczęściej przestój i straty.

 • Kuloodporny backup. Nawet w sytuacji uszkodzenia
  lub zaszyfrowania lokalnych kopii zapasowych celem
  wymuszenia okupu, pozostaje jeszcze bezpieczna
  kopia w chmurze.
 • Przełączenie na chmurę. W sytuacji gdy uszkodzeniu
  ulegną serwery lokalne możemy wykonać przełączenie
  awaryjne do chmury dostawcy. W takim przypadku,
  uruchomienie serwerów nastąpi z replik lub backupu.
 • Długoterminowe przechowywanie. Możemy istotnie
  zwiększyć „czas życia” kopii bez ponoszenia kosztów
  inwestycyjnych w rozbudowę lokalnego repozytorium.

Reguła 3-2-1-0

Reguła jest jedną z najlepszych praktyk w zakresie przechowywania i ochrony danych. Chodzi w niej o to, by dane były zawsze w trzech kopiach, na dwóch różnych nośnikach, a jedna kopia powinna być przechowywania poza ośrodkiem, w którym przetwarzane są dane. Na koniec, kopia zapasowa musi być wolna od błędów.

Bardziej rygorystyczna reguła to 3-2-1-1-0, w której dodatkowa „jedynka” reprezentuje szczególną kopię danych w lokalizacji wyniesionej. W tym przypadku chodzi o zapewnienie separacji galwanicznej przechowywanej kopii zapasowej od sieci Internet lub zagwarantowanie jej niezmienności. Może to być na przykład kopia przechowywana na taśmie lub backup zapisany na „trwałym nośniku”, np. na macierzy WORM.

Jak działa Off-site Backup?

Warianty usługi Backup w Chmurze

Efektywna ochrona systemu kopii zapasowych wymaga bieżącego przechowywania backupu poza siedzibą, a więc w lokalizacji zdalnej, z definicji oddalonej od infrastruktury i systemów produkcyjnych.

 • Repozytorium chmurowe w Polsce
 • NIENARUSZALNOŚĆ kopii przez 7 dni
 • Brak limitów w zakresie liczby jobów,
  transferów danych czy odtworzeń
 • Funkcja akceleracji WAN
 • Portal usługi umożliwiający zarządzanie zadaniami backupu i odtwarzaniem
 • Helpdesk w języku polskim i angielskim

Zakres Off-site Backup oraz:

 • Najem licencji Veeam Backup & Replication
 • Enterprise Plus / Veeam Agent
 • Wsparcie techniczne i administracyjne
 • Wdrożenia systemu backupu (opcjonalnie)

Backup as a Service.

Kompleksowy outsourcing
obszaru backupu.

Jakie systemy chronimy?

Podobnie jak w przypadku systemów backupu, także do archiwizacji wykorzystywane są specjalizowane komplety: oprogramowanie i urządzenie. Zależnie od potrzeb i możliwości finansowych dopieramy optymalne rozwiązanie.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, napisz do nas.