Przechowywanie, udostępnianie danych

W świecie danych cyfrowych różnorodność jest kluczowa, a nasza ekipa doświadczonych inżynierów oferuje kompleksowe rozwiązania, budując optymalne architektury systemów przechowywania i udostępniania danych, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Dane cyfrowe są różne. Znajdują się w różnych miejscach – na różnych urządzeniach i nośnikach. Każda firma indywidualnie, zależnie od specyfiki swojej działalności, w różny sposób korzysta z różnego rodzaju danych – przetwarza je, udostępnia, zapisuje i gromadzi.

Dlatego też kluczowe jest, aby w każdym przypadku „obsługa” danych była indywidualnie dopasowana do potrzeb ich wykorzystania. Mając tego świadomość, na bazie naszego doświadczenia budujemy lub modyfikujemy środowiska informatyczne Klientów w taki sposób, by było to spełnione.

Oczywiście nie zapominamy o zabezpieczaniu danych, ale tego dotyczy osobny rozdział.

To jest jedna z domen naszych architektów – inżynierów. Sens ich życia zawodowego. Szkolą się, a równocześnie wykorzystują i cały czas zdobywają praktyczne doświadczenie.

Dzięki temu proponujemy zawsze optymalne – mające największy sens w danej sytuacji kompletne architektury systemów przechowywania i udostępniania danych, na które składają się:

  • Serwery
  • Rozwiązania wirtualizacyjne
  • Macierze dyskowe:
    • Blokowe
    • Plikowe
    • Obiektowe
  • Infrastruktura sieciowa

Jeżeli są takie potrzeby, system może być zbudowany z wykorzystaniem wielu centrów danych lub z wykorzystaniem środowiska chmury prywatnej lub publicznej.

Dysponujemy także własnym centrum danych, oferującym komplet usług: […informacje o DC…] Zarządzamy też własnym środowiskiem chmurowym, które może być podstawą do zbudowania dla Klienta jego dedykowanej chmury „publicznej”, ale jednak „prywatnej”, ponieważ Klient będzie wiedział gdzie dokładnie oraz na których serwerach i macierzach dyskowych są jego dane.

Sewery, macierze dyskowe różnych typów, różne nośniki danych, rozłożenie danych na poszczególnych nośnikach i na urządzeniach – a jeżeli potrzeba, także w różnych lokalizacjach. Do tego urządzenia sieciowe, przesyłające udostępniane dane w taki sposób, jaki jest oczekiwany w konkretnej sytuacji.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, napisz do nas.