Raporty okresowe

Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:

  1. Raport kwartalny za IV kwartał 2022 r. – 14 lutego 2023 r.
  2. Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.
  3. Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 r. – 14 sierpnia 2023 r.
  4. Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r.
  5. Raport roczny za 2022 r. – 31 maja 2023 r.

Lista raportów

1JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2023 r.
Dane za okres 01-10-2023 r. do 31-12-2023 r.

RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2023 r. - pobierz

2FINTECH SA (5/2023) Raport roczny Fintech S.A. za rok 2022

Zarząd Fintech S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Spółki za rok 2022.

Raport_Fintech_S.A._roczny_2022-0.pdf
Zalacznik_nr_1_SF_za_rok_2022_Fintech_S.A.-1.pdf
Zalacznik_nr_2_Sprawozdanie_z_bad._SF_FINTECH_S.A.-2.pdf
Zalacznik_nr_3_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Fintech_S.A.-3.pdf

327/01/2018 FINTECH SA (4/2018) Korekta Raportu okresowego za III kwartał 2017 r. Fintech S.A.

FINTECH SA (4/2018) Korekta Raportu okresowego za III kwartał 2017 r. Fintech S.A.
Zarząd spółki Fintech S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść korekty raportu okresowego za III kwartał 2017 roku.
Korekta raportu wynika ze zmiany prezentacji danych finansowych w rachunku zysków i strat w zakresie pozostałych kosztów operacyjnych. Wcześniej spółka w tej pozycji ujmowała wszystkie koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów czyli również amortyzację wartości niematerialnych i prawnych oraz podatek PCC. Po korekcie koszty te zostały ujęte we właściwych pozycjach kosztów rodzajowych. Powyższa korekta nie ma wpływu na wynik finansowy a jedynie na prezentacje danych w rachunku zysów i strat. W związku z tym dokonano stosownych zmian w opisie działalności spółki w III kwartale 2017 r.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Załącznik na stronie
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/29509180,fintech-sa-4-2018-korekta-raportu-okresowego-za-iii-kwartal-2017-r-fintech-s-a

414/11/2017 SILESIA ONE SA (16/2017) Raport okresowy za III kwartał 2017 r. Silesia One S.A.

SILESIA ONE SA (16/2017) Raport okresowy za III kwartał 2017 r. Silesia One S.A.
Zarząd spółki Silesia One S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za III kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Załącznik na stronie
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/28967565,silesia-one-sa-16-2017-raport-okresowy-za-iii-kwartal-2017-r-silesia-one-s-a

514/08/2017 SILESIA ONE SA (14/2017) Raport okresowy Silesia One S.A. za II kwartał 2017 r.

SILESIA ONE SA (14/2017) Raport okresowy Silesia One S.A. za II kwartał 2017 r.
Zarząd Spółki Silesia One S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Załącznik na stronie
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/28246488,silesia-one-sa-14-2017-raport-okresowy-silesia-one-s-a-za-ii-kwartal-2017-r

630/05/2017 SILESIA ONE SA (8/2017) Raport roczny za 2016 r.

SILESIA ONE SA (8/2017) Raport roczny za 2016 r.
Zarząd Silesia One S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2016 wraz z załącznikami:

  • Sprawozdaniem finansowym za 2016 rok;
  • Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok;
  • Opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Załącznik na stronie
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/27507842,silesia-one-sa-8-2017-raport-roczny-za-2016-r

715/05/2017 SILESIA ONE SA (6/2017) Raport okresowy za I kwartał 2017 r.

SILESIA ONE SA (6/2017) Raport okresowy za I kwartał 2017 r.
Zarząd Spółki SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach, w załączeniu, przekazuje raport okresowy za I kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Więcej na: " target="_blank"> http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Załącznik na stronie
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/27321514,silesia-one-sa-6-2017-raport-okresowy-za-i-kwartal-2017-r

815/02/2017 SILESIA ONE SA (4/2017) Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku Silesia One S.A.

SILESIA ONE SA (4/2017) Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku Silesia One S.A.
Zarząd Spółki Silesia One S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. Pkt. 4.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Załącznik na stronie
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/27321514,silesia-one-sa-6-2017-raport-okresowy-za-i-kwartal-2017-r

914/11/2016 SILESIA ONE SA (20/2016) Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku.

SILESIA ONE SA (20/2016) Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku.
Zarząd Spółki Silesia One S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Załącznik na stronie
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/25716076,silesia-one-sa-20-2016-raport-kwartalny-za-iii-kwartal-2016-roku

1015/08/2016 SILESIA ONE SA (15/2016) Raport kwartalny 2Q 2016r

SILESIA ONE SA (15/2016) Raport kwartalny 2Q 2016r
Zarząd Silesia One S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za

II kwartał 2016r.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Więcej na: biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Załącznik na stronie
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/25010133,silesia-one-sa-15-2016-raport-kwartalny-2q-2016r

1104/06/2016 SILESIA ONE SA Raport roczny za 2015 rok
SILESIA ONE SA Raport roczny za 2015 rok Zarząd Spółki Silesia One S.A. ("Emitent", "Spółka", dawniej Jurajski Dom Brokerski S.A.) przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi kom ebi zdz Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl Załącznik na stronie http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/24415191,silesia-one-sa-raport-roczny-za-2015-rok
1214/05/2016 SILESIA ONE SA Raport kwartalny 1Q 2016r.
SILESIA ONE SA Raport kwartalny 1Q 2016r. Zarząd Silesia One S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2016r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi kom ebi zdz Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl Załącznik na stronie http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/24251288,silesia-one-sa-raport-kwartalny-1q-2016r