Zarząd i Rada Nadzorcza

Skład zarządu i rady nadzorczej FINTECH S.A. to zespół doświadczonych liderów branżowych, którzy nadzorują strategie rozwoju i zapewniają skuteczne zarządzanie.

PREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Lemler - CV

WICEPREZES ZARZĄDU

Magdalena Kołodziejak - CV

RADA NADZORCZA

  1. ANDRZEJ TOMKO - przewodniczący - CV
  2. WŁODZIMIERZ RETELSKI - wiceprzewodniczący - CV
  3. PAWEŁ WÓJCICKI - sekretarz - CV
  4. MIROSŁAW ROGUSKI - członek -  CV
  5. PIOTR SZWEDO - członek - CV